Cập nhật giá cao su

Bảng giá cao su tự động cập nhật

Cập nhật giá cao su trên Sàn giao dịch hàng hóa Tokyo, Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải, Tương lai nông nghiệp của Thái Lan, Sàn giao dịch Singapore – SGX, Sàn giao dịch cao su Malaysia, Ấn Độ (Cao su), Cao su Thái Lan
Giá cao su RSS3 tại Tocom – Tokyo Commodity Exchange(auto update)

Bến cảng trang chủ ThiTruongCaoSu.Net
Giá cao su TRS20 tại Tocom – Tokyo Commodity Exchange(auto update)

Quay về trang chủ ThiTruongCaoSu.Net
Giá cao su tại Thượng Hải – Shanghai Futures Exchange (SHFE) (auto update)

Xem tại đây: http://www.shfe.com.cn/en/statements/delaymarket_ru_en.html
Quay về trang chủ ThiTruongCaoSu.Net

Giá chào bán cao su Thái Lan – Thailand Offer price(auto update)

LOCAL RUBBER PRICES OF THAI MARKET (FROM THE THAI RUBBER ASSOCIATION)


Giá cao su tại Sở giao dịch cao su Malaixia – Malaysian Rubber Exchange MRE(auto update)

Kéo thanh trượt để xem đầy đủ các nội dung

Quay về trang chủ ThiTruongCaoSu.NetGiá cao su Ấn Độ (nguồn từ Hiệp hội cao su Ấn Độ – Rubber Board)

Kéo thanh trượt để xem đầy đủ các nội dung

Quay về trang chủ ThiTruongCaoSu.Net